Muziek en NT2

In 2015 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium in Tilburg, Academie voor Muziekeducatie. Sindsdien ben ik als bevlogen en betrokken Vakdocent Muziek actief in het Primair- en Speciaal (Basis)onderwijs regio West-Brabant en werk ik in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.  

Gedurende mijn afstudeerjaar en voor mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar taalverwerving (NT2) door muziekeducatie. Hiervoor heb ik werkvormen voor taal- en muziekeducatie ontwikkeld en uitgevoerd op verschillende basisscholen. Muziek levert een fundamentele bijdrage aan de taalontwikkeling. Door muziekeducatie worden alle ontwikkelingsgebieden van kinderen gestimuleerd, die ook van groot belang zijn bij het taalverwervingsproces. Hierdoor zullen kinderen beter in staat zijn een brug te slaan tussen hun innerlijke belevingswereld en die daarbuiten.  

De kinderen leren tijdens de muziekles nieuwe woorden, langere zinnen te maken en door rijm kleine verschillen tussen woorden (fonemen “hand - land”) te benoemen en te begrijpen. Dit alles door op een creatieve wijze met hun eigen belevingswereld bezig te zijn.  

Hieronder staat op welke manier ik met muziekles, gericht op taalontwikkeling, van betekenis kan zijn: 

 • Bevlogen en betrokken Vakdocent Muziek.
 • Muziek- en taallessen geschikt voor alle groepen 1 t/m 8 en VVE.
 • Muzieklessen gericht door op speelse wijze de woordenschat te vergroten, benoemen en begrijpen van fonemen (middels rijm), het vormen van korte en/of langere zinnen enz.
 • Maatwerk door muzieklessen die aansluiten bij het taalcurriculum en/of de taalthema’s van de school.
 • Maatwerk door muzieklessen die aansluiten bij de Bibliotheek op School en/of Boekstart in de KOV.
 • Deskundigheidsbevordering, (na)scholingstrajecten en/of inspiratieworkshops Muziek en NT2.
 • Tips & tricks om muziek- en taalactiviteiten vorm te geven.
 • Inhoudelijke afstemming met het team en de aanwezige ICC’er.
 • Online muziekles mogelijk.
 • Aansluiting bij schoolactiviteiten zoals de musical, een open podium of de weekafsluiting.
 • Beschikt over eigen instrumentarium.
 • Advies bij aanschaf van schoolinstrumentarium.
Wil jij jouw school verrijken op het gebied van kunst- en cultuureducatie en taalontwikkeling? Of heb je een vraag over muziek- en taaleducatie bij jou op school? Stuur mij dan zeker een berichtje voor alle mogelijkheden. Graag kom ik dan eens langs of plannen we een (online) belafspraak in.

Product is toegevoegd aan de winkelwagen